Coronasteun stopt, betalingsregelingen voor getroffen ondernemers

|
3 maart 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Frituurwereld - euros coronasteun

Het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Wat komt er precies te vervallen, en welke steun kunnen ondernemers nog wel verwachten?

Nederland is sinds kort weer open en ondernemers kunnen weer volop aan de slag. Dat is voor het kabinet reden om na twee jaar te stoppen met het coronasteunpakket. Dit gebeurt in het tweede kwartaal van 2022. Ondernemers kunnen daarom vanaf 1 april geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen.

Ondernemers kunnen nog tot en met donderdag 31 maart de TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Dat kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gunstige betalingsregeling

Ondanks de steunpakketten erkent het kabinet dat er ondernemers en werkenden zijn die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd. Het kabinet ondersteunt hen met een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente.

Belastingdienst

Daarnaast gaat het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld helpen door ze met saneringsakkoorden kansrijker te maken. Dit betekent dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers, in plaats van het dubbele percentage dat normaal wordt gehanteerd.

Langetermijnaanpak

In maart komt het kabinet met een uitwerking van de langetermijnaanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.